ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ လူမှုအကျိုးပြုအစီအစဉ်များ

ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သည် လူမှုအကျိုးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (Social Enterprise) အဖြစ် ရပ်တည်ကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အလျောက် မိမိအကျိုးအမြတ်ရရှိရေး တစ်ခုတည်းကိုသာ လုပ်ဆောင်နေသည်မဟုတ်ဘဘဲ ဒေသအတွင်းရှိ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် လူအများ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမည့် ကိစ္စရပ်မျာကို ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ခံယူထားပါသည်။ မိမိတို့၏ စီးပွာရေးလုပ်ငန်းအမြတ်ရရေးတစ်ခုတည်းအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ 3P ဖြစ်သည့် Profit, People, Planet များပါ ရေရှည်တည်တံအောင် ဆောင်ရွက်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် မိမိ၏ လုပ်ငန်းဖြစ်သော ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်အနေဖြင့် စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် မည်မျှပင် ရစေကာမှု လူမှုအဖွဲ့အစည်း (Society) နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် (Environmental) များကို ထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမည့် အရာများဖြစ်ပါက ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ဘဲ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် အရာများကိုသာ ရွေးချယ် ပြုလုပ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ရရှိလာတဲ့ အသားတင် အမြတ်ငွေများ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရေးများတွင် ပြန်လည်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းလျက်ရှိပါသည်။

ခမ်းကူ နှစ်ပတ်လည် အစီအစဉ် အခမဲ့ပညာဒါန လူမှုအကျိုးပြုအစီအစဉ်များ

ခမ်းကူ (၉) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမဲ့ပညာဒါန စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု အွန်လိုင်းသင်တန်း သင်ကြားပို့ချခဲ့

အခြားလူမှုအကျိုးပြုဆောင်ရွက်ချက် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ