ခမ်းကူ - ကွန်ပျူတာ နှင့် စီးပွားရေး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်း

ခမ်းကူ – ကွန်ပျူတာနှင့် စီးပွားရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်းသည် ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက် လက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းများထဲမှ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်နှင့် စီးပွားရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသိပညာ အတတ်ပညာများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့  ဖြိုးတိုးတက်မှုများအပြင် လုပ်ငန်းများစနစ်ကျလာစေရန် နှင့် အမြတ်ငွေများတိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ၊ စီးပွားရေးသင်တန်းများကို သင်ကြားပို့ချပေးနေသည့် ကွန်ပျူတာ နှင့် စီးပွားရေး ပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

ခမ်းကူ သင်တန်းကျောင်း၏ အဓိကအားသာချက်မှာ ရှမ်းပြည်အတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ၄င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများ၏လိုအပ်ချက်ကို ကောင်းမွန်စွာသိရှိ နားလည် သဘောပေါက်ထားပြီး၊ သင်ယူလေ့လာရာတွင်လည်း လွယ်ကူ ရိုးရှင်းပြီး လက်တွေ့ကျခြင်း၊ ထိရောက်မှုရှိပြီး ချက်ခြင်းအသုံးချလို့ရနိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းတွေပိုစနစ်ကျလာပြီး အမြတ်ငွေတွေပိုမိုတိုးပွားလာပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု စွမ်းရည်များပိုမိုမြှင့်တက်လာခြင်း စသည့်ကြီးမားတဲ့ အကျိုးရလဒ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ