ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အဖွဲ့ဝင်များ

ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် လူငယ်လူရွယ်များ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး၊ ၄င်းတို့၏ လူမှုဘဝတိုးတက်ရေးနှင့် ပညာရည်မြှင့်မားရေးကို အစဉ်အမြဲအလေးထားပြီး အလုပ်အပေါ်ချစ်မြတ်နိုးပြီး စိတ်အားထက်သန်သည့်လူငယ်များကို အလုပ်သင်ဘဝမှ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်သည်အထိ ပြုစုပျိုးထောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။

မိမိတို့သည် မိမိတို့၏ဝန်ထမ်းများအပေါ် အောက်ဖော်ပြပါ ဂတိ (၃) ခုကို အမြဲပေးလျက်ရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ –
၁။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီတိုင်း၏ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အတွေ့အကြုံ နှင့် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုပေါ်မူတည်ပြီး ထိုက်တန်သော လုပ်ခ လစာ  နှင့် ခံစားခွင့်များကို အပြည့်အဝ ပေးခြင်း၊
၂။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီတိုင်း၏ လုပ်ငန်းခွင် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် နှင့် ၄င်းတို့၏ အနာဂတ် လူမှုဘဝ တိုးတက်ရေး အတွက် သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်များကို လေ့ကျင့်သင်ကြား ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊
၃။ ဝန်ထမ်းများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာသည် မိမိတို့ ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့်အတွက် မိမိတို့၏ ကုမ္ပဏီကြောင့် ဝန်ထမ်းများ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းသွားမည့် ကိစ္စရပ်မှန်သမျှကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ဟု ကုမ္ပဏီကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုသူများမှ ဝန်ထမ်းများအားလုံးအပေါ် အစဉ်အမြဲ ဂတိပေးထားပါသည်။

ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မိသားစုဝင်များ