ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒီဇိုင်း နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့မှစ၍ ယနေ့အချိန်အထိ ဒေသအတွင်းရှိ လူငယ်လူရွယ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကွာဟချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် “ခမ်းကူ” သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာဖြင့် အတွေ့အကြုံပေါင်းများစွာကို လက်ဆင့်ကမ်း သင်ယူမျှဝေရင်း ရှင်းလင်းတိကျသော ရည်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များ ချမှတ်ကာ လုပ်ဆောင်နေရသည့် အတွေ့အကြုံများသည် မိမိတို့အတွက် မည်သည့်အရာနှင့်မျှ လဲလှယ်လို့မရသည့် အရာများဟု ခံယူထားပါသည်။

ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် အသေးစားကုမ္ပဏီ (Small Company) တစ်ခုဖြစ်သည့်နှင့်အညီ မိမိတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ကျစ်လစ်စွာဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများကို (Lean Management) လုပ်ဆောင်ထားရပါသည်။ ထို့အပြင် လုပ်ငန်းတစ်ခုခြင်းစီ၏ လုပ်ဆောင်ချက် (Functions) များအပေါ်တွင် မူတည်ပြီး လက်ရှိ လုပ်ငန်းတွင် ကဏ္ဍအလိုက်အသီးသီးဖွဲ့စည်းကာ လုပ်ငန်းများကို လှည်ပတ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဖွဲ့စည်းပုံဇယားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။