လုပ်ငန်းခွင် အသုံးချ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများ

ကွန်ပျူတာပညာရပ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလေးပေးသင်ကြားနေရသော ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရတဲ့ စကားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လိုသူများ၊ လက်ရှိလုပ်ငန်းကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူများအနေဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းအား ပိုမိုထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန် ကွန်ပျူတာတတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်မှုသည် ယနေ့အချိန်အခါသမယမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေပြီဆိုတာ လူတိုင်းအသိပင်ဖြစ်ပါသည်။

ခမ်းကူသင်တန်းကျောင်းမှာ ဘာကြောင့် ကွန်ပျူတာပညာရပ်ကို လေ့လာသင်ယူသင်သလဲ ဆိုရင် . .
– တစ်ဉီးချင်း ဂရုတစိုက်သင်ကြားပေးခြင်း၊
– ကျောင်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားနည်းဖြင့် သင်ကြားပေးခြင်း၊
– ဆရာနှင့် အချိန်မရွှေး ပြန်လည်တိုင်ပင် မေးမြန်းနိုင်ခြင်း၊
– အချိန်ညှိနှိုင်း၍ သင်တန်းတက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်း၊
– လုပ်ငန်းခွင် လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီအောင် မွမ်းမံသင်ကြားပေးခြင်း၊
– စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
– သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ စုံလင်စွာ စီစဉ်ထားရှိပေးခြင်း၊
– အလုပ်ခွင်ဝင်သည့်အချိန်အထိ နည်းပညာများ ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
– လုပ်ငန်းအတွင်း အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါသည်။

သင်ကြားပို့ချပေးနေသာ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများ

Syllabus
– Using Windows OS
– Microsoft Word
– Microsoft Excel
– Microsoft Powerpoint
– File Management
– Printing Document
– Basic Concept of Computing
Duration : 60 Hours
Requirement : Middle or High School Graduates
Course Level : Certificate

Syllabus
– Using Windows OS
– Microsoft Word
– Microsoft Excel
– Microsoft Powerpoint
– Microsoft Publisher
– Adobe Photoshop (Basic)
– File Management
– Printing Document
– CD/DVD Burning
– File Format Converting
– Basic Concept of Computing & Other Application
Duration : 30 Hours
Requirement : Finished Computer Basic Course, Middle or High School Graduates
Course Level : Certificate

Syllabus
– Adobe Photoshop CS & CC
– Adobe Illustrator CS
– Adobe inDesign CS
Duration : 80 Hours
Requirement : Finished Computer Basic & Advance Course
Course Level : Certificate

Syllabus
– Advance Microsoft Excel
– Working with worksheet & workbook
– Conditional Formatting
– Data Validation
– Math & Statistical Functions
-Logical Functions
Lookup & Reference Functions
– Pivot Table
– Excel Tips & Tricks
Duration : 40 Hours
Requirement :Basic & Advance Computer Course
Course Level : Certificate

Syllabus
– Advance Microsoft Excel
– AR, AP Control Module
– General Ledger Module
– Fixed Asset Module
– Store Control Module
– Payroll Module
– Trial Balance (Appendix)
– Profit & Lost Statement (SOCI)
– Balance Sheet (SOFP)
Duration : 40 Hours
Requirement : LCCI Level 1,2 & Basic Computer
Course Level : Certificate

Syllabus
– Advance Microsoft Excel
– Chart of Account
– Cash Book Entry
– Journal Entry
– General Ledger Entry
– Assets Records
– Depreciation
– Inventory Records
– Profit & Lost (Income Statement)
– Balance Sheet (Financial Position)
Duration : 30 Hours
Requirement : Manager or SME Owner
Course Level : Certificate

Syllabus
– Using Social Media
– Facebook Ads
– Context Marketing
– Boost your Ads
– Facebook Ads Manager
Duration : 20 Hours
Requirement : Manager or SME Owner
Course Level : Certificate

ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ